Algemene- en betalingsvoorwaarden PDF Afdrukken E-mailadres

Betalingsmogelijkheden:

 • Maandelijks automatische incasso (10 perioden).
 • Het totale lesgeld voorafgaand aan de cursus overmaken op rekening NL20RABO01140.07.578 t.n.v. Musicalschool Twente.
 • Eenmalige incasso van het totale lesgeld.
 • Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden indien aan de betalingsverplichting is voldaan.

Huisregels:

 • Cursisten zijn verantwoordelijk voor hun eigen spullen. Waardevolle goederen kunnen tijdens de les bij de docent in bewaring worden gegeven.
 • Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel passend bij de lessen die ze volgen. Buitenschoeisel is niet toegestaan in de danszalen.
 • Eten in de repetitieruimtes is niet toegestaan. Drinken, alleen uit afgesloten flessen, zoals bidons.
 • Cursisten dienen de kleedkamers en repetitieruimtes netjes en schoon achter te laten.
 • Bij wangedrag, het niet opvolgen van de huisregels of instructies van de docent heeft Musicalschool Twente het recht om cursisten deelname aan de cursus te ontzeggen.


Algemene voorwaarden:

 • De huisregels van Musicalschool Twente dienen te worden nageleefd
 • Voor gemiste lessen wordt geen korting op het lesgeld gegeven.
 • Indien de deelnemer minderjarig is, zijn de ouder(s)/verzorger(s) betalingsplichtig.
 • Musicalschool Twente is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg van spel-, zang,- of danssport beoefening, het gebruik van de repetitieruimte en de daarbij behorende faciliteiten.
 • Musicalschool Twente behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien zij onvoldoende docenten of heeft voor de lessen.
 • Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les telefonisch of per e-mail afgelast.
 • Aanmelden voor een cursus kan op ieder gewenst moment.
 • Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 • Musicalschool Twente behoudt zich het recht voor lestijden, lesdagen, locaties, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Musicalschool Twente behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij te weinig aanmeldingen.